TARIXNI O’RGANISHNING 22 FORMULASI

Category: Product ID: 109

Description

Kitobda nimalar mujassam?
— Tarixni o’rganishning “Oltin qoidalari”;
— Ma’lumotlarni tez va oson o’zlashtirish usullari;
— Voqea-hodisalarni tizimlashtirib, ma’lum bir qolipga solib o’rganish;
— Tarixdagi voqealarni bir ma’noviy uya atrofida birlashtirish;
— Mantiqiy va shakliy o’xshashliklar orqali eslab qolish;
— Mnemonika usuli orqali tarixni o’rganish”;

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TARIXNI O’RGANISHNING 22 FORMULASI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *